Základní cena kurzu je 1950,- Kč za deset lekcí (+2 náhrady)

Sleva bude pro ty, kteří už v kurzech pokračují ( mají absolvován alespoň jeden kurz) a pro sourozence. Cena po slevě 1800,- Kč

Pravidla pro čerpání náhradních lekcí

  • V ceně kurzu je zahrnuto čerpání dvou náhradních lekcí.
  • Náhradní lekci lze poskytnout jen v případě řádně omluvené absence.
  • Omluvit se lze formou sms nebo telefonicky na tel: 773 969 689, nebo zprávou na facebookových stránkách (viz kontakty).
  • Pokud 2x odmítnete termín náhradní lekce, nárok na její čerpání zaniká.
  • V případě dvou po sobě neomluvených absencí na kurzu, může být účastník vyloučen bez možnosti jakékoli náhrady.
Vytvořeno pomomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .